0Litt hjelp til Per Sandberg

Frp vil bekjempe ekstremisme. Det er godt nytt, for Frp har aldri tatt et oppgjør med ekstremister i egne rekker. Derfor vil jeg hjelpe Per Sandberg, og har laget en liten liste med ekstreme utspill han kan begynne å ta tak i:

(Noen vil kanskje innvende at Frp har tatt avstand fra noen av disse uttalelsene og sagt at “dette er ikke Frps politikk”. Vel, det at Frp behandler hvert eneste ekstreme utspill som en slags uheldig tilfeldighet som kunne hendt i ethvert parti er hele problemet).

1Hold hodet kaldt

Noen ganger, om jeg for eksempel krangler med noen, kan jeg finne på å si noe jeg ikke egentlig mener, eller som jeg i andre sammenhenger ville ment var dypt urimelig. Da er jeg på mitt barnsligste, men jeg skal innrømme at jeg finner trøst i at vi alle er slik innimellom. Stemningen vi er i, gjør at vi sier ting vi kanskje egentlig ikke mener. Man gjør det når man er veldig frustrert, eller sint. Den som har satt best ord på akkurat det er Sigurd Hoel, som beskriver denne ekle mekanismen i “Syndere i sommersol” (1927):

 Hva meg angår, så hadde jeg fått utladet det verste av irritasjonen nå; men på den annen side var jeg kommet på glid, og det var ikke så lett å stanse igjen.

Om jeg mente noe med det jeg sa?

Ja, den som visste det. Jeg tror, at første gang jeg sa at det var Johans skyld, da mente jeg det ikke ennå. Jeg sa det fordi jeg var irritert og ondskapsfull, og fordi det slo meg som et pussig synspunkt. Men da ordet var sagt, og jeg så at Johan ikke uten videre lo av meg, men ble himmelfallen, så slo det meg at det var mer i det jeg hadde tenkt. Ordet var sagt, og alltid har det vært slik at ordet skaper tanken, ordet skaffer argumenter til veie.

 

Omtrent slik har jeg følt det noen ganger, når “tigger-debatten”, “romfolk-debatten” eller hva vi nå skal kalle det, har rast. Når vi diskuterer hvorvidt vi skal busse folk ut av landet ut i fra etnisitet, når vi må argumentere hardt for dusj og toalett til utenlandske tiggere og tonefallet det etterhvert snakkes i gir meg en helt redselsfull stemning av at det er dyr, eller en sykdom, eller i hvert fall ikke mennesker det er vi snakker om. Ordet er sagt, og ordet skaffer argumenter til veie. Når en først sier “skitne tiggere” har kanskje tanken om at det er noe skittent med disse menneskene fått innpass, jeg mener det ikke, jeg gjengir det ikke, men det er sagt, og det blir liggende.

Når en sentral politiker sier at romfolk kan “nektes adgang til riket” så nekter jeg å tro at vedkommende tenkte over parallellen til jøde- og jesuittparagrafen, den grusomme flekken i grunnloven vår som vi har fjernet men som er vanskelig å vaske bort. Men ordet er sagt, paralellen er der, terskelen for å tenke at folk bare fordi de tilhører et bestemt folk skal kunne nektes adgang til landet vårt, er senket. Kanskje ble det opprinnelig sagt i affekt, kanskje var det en spissformulering lokket fram av en lur journalist, kanskje var det en forsnakkelse. Men det er summen som teller. Koret av stemmer som på hvert sitt vis omtaler en helt bestemt gruppe mennesker som et problem, de omtales som et problem på så mange ulike måter og med så mange sinnrike spissformuleringer at det så klart skaper et bilde som blir med oss. Ordet er sagt, ordet skaper tanken, ordet skaffer argumenter til veie.

Så når avisene melder om “tiggerinvasjon”, så er ordet allerede sagt, vi ser for oss de primitive hordene fra øst, som ruller inn i Oslo i sine skabbete, gamle lastebiler og sprer frykt og kaos. Slaget skal stå, en høyrepolitiker sa til og med at “folk nå skulle ta gater og torg tilbake”, formodentlig bevæpnet med Høyres vedtak om tiggerforbud.

Den politiske egenskapen som skaffer færrest overskrifter men som kanskje er mest verdifull, er å holde hodet kaldt. Da kan ikke følelser og spissformuleringer og total ensretting i mediene være utgangspunktet. Vi må kunne stole på de offentlige etatene, som gir oss faktagrunnlag for politikken vi skal vedta. Når politiet advarer mot tusenvis av tiggere, da har det politiske konsekvenser. Det gir vann på mølla til de som roper etter flere restriktive tiltak. Og det øker hysteriet rundt ei folkegruppe som vi heller burde diskutert i lys av den europeiske, sosiale tragedien de er en del av. Det er på tide å stoppe opp, ta en pustepause, og tenke over hvordan vi snakker om mennesker. Vi er på vei utfor, vi er kommet på gli, og det er kanskje ikke så lett å stanse igjen. Men det må vi. Før ordet skaffer flere, falske, argumenter til veie.

Dette innlegget sto på trykk i forkortet form i Dagbladet 7. august 2013

0Stemmerettsjubileet som sovepute

Jeg er gitt en helt formidabel makt av samfunnet. Klart, noen er mektigere. De rikeste i landet er mye mektigere enn meg. Statsråder er mye mektigere enn meg. Men i det står ikke særlig dårlig til med meg, heller.

For jeg er mann.

Noe av det vanskseligste et menneske kan gjøre, er å frivillig gi fra seg makt og goder. Det betyr ikke at en er et dårlig menneske, det er tvert i mot veldig menneskelig. Og det en har, det holder en på, uavhengig av om godene en sitter på er tilkjempa gjennom hardt arbeid, eller om det er noe en bare har arvet.

Vi SVere omtaler ofte nedarvet makt med lett forakt, skal jeg innrømme. Vi synes det er dypt meningsløst at enorme ressurser tilfaller noen få, bare fordi de arver. Men den største nedarvede urettferdigheten i Norge, og i verden, er det ikke noen reder- og tobakksarvinger som står for, selv om det snakkes så mye om de. Det er kjønnsmakta som arves.

For ikke bare er jeg stortingsrepresentant, med den formelle og uformelle og økonomiske makten det gir. Ikke bare er jeg stortingsrepresentant i et land som vasser i penger. Men jeg er mann.

Og jeg er mann i et samfunn som i så voldsomt omfang forteller seg selv at det er likestilt, at det å påpeke at så mye av min makt kommer av at jeg er mann, fortsatt i enkeltes øyne svært så radikalt.

For vi er så likestilte i Norge. Så likestilte er vi, at det må være tilfeldig at politikerne som benytter seg av sin formidable uformelle og seksuelle makt i egen organisasjon, utelukkende er menn.

Så likestilte er vi, at Amnesty ser seg nødt til å presisere i avisene at kampanjen deres mot vold mot kvinner ikke er et angrep på norske menn, bare de som slår.

Så likestilte er vi, at vi har funnet den perfekte balanse. Vi kan le av de politisk korrekte svenskene, med sin overfeministiske offentlighet og garderober i skolene for andre kjønnsidentiteter enn gutt og jente, samtidig som vi ser med dyp indignasjon og forakt på samfunnene der kvinner dekkes til av mørke, store plagg.

Som om ikke svenskene har et og annet å lære oss. Og som om ikke heldekkende plagg og den vanvittige undertrykkinga kvinner utsettes for i mange land i bunn og grunn er ekstreme utslag av en skeivfordeling av makt som også finnes i Norge. Som om volden mot kvinner i norske hjem har et helt annet, og mindre undertrykkende opphav, enn den mer synlige og mer omfattende volden i andre land.

Kvinnesaksforkjemperne og feministene har vunnet utrolig viktige seire. Men det at vi feirer den formelle likestillinga vi oppnådde da kvinner kjempet seg til stemmerett, må ikke fortrenge vår bevissthet om alt som fortsatt er skeivfordelt.

Fortellinga om kampen for kvinners stemmerett i Norge på så mange måter fortellinga om andre kamper, til andre tider, og fram til i dag. Fortsatt latterliggjøres og sjikaneres de kvinnene som måtte finne på å stikke seg for mye fram i offentligheten. Fortsatt er kvinners kroppsfasong gjenstand for politisk diskusjon. For ikke mange år siden ble Karita Bekkemellem hengt ut fordi hun kjøpte mange kjoler som statsråd – som om hun har skapt samfunnet der de største avisene kaster terning like ofte over hva hun har på seg som hva hun sier. Ernas vekt. Kristins pølsefingre. Nedrigheten i forskjellsbehandlinga av menn og kvinner i offentligheten trenger en ikke lete lenge etter.

Det vanskeligste en kan gjøre, er å gi fra seg makt. Og likestilling handler i bunn og grunn – og hvis vi skreller bort moralen, og solidariteten, og følelsen av hva som er rett -  kun om makt.

Makt som jeg har og mine kvinnelige kolleger på stortinget ikke har fordi jeg er mann. Dritt som de må ta og som jeg slipper å ta fordi jeg er mann. Retten til heltid som menn i praksis har men som kvinner ikke har. Vold som menn utøver og kvinner utsettes for, ikke fordi menn er onde, men fordi vi fortelles fra vi er så små, i kjønnsroller og i filmer og i bøker og i TV-serier og i reklamer og musikkvideoer, at menn eier og kvinner eies. Ikke uttalt, ikke direkte, men alltid antydes det. Kvinner lider og menn redder. Kvinner føler og menn handler. Når kvinner handler i en Hollywood-film behandler vi det som noe uvanlig.

Patriarkatet er ikke et sært fremmedord som ytterliggående feminister lærer seg på studiesirkel. Patriarkatet lever. Det sender penga, og makten, og definisjonene i min retning, og vekk fra Berit von der Lippe. Patriarkatet ødelegger oss, for det får oss til å tenke, innerst inne, at forholdet mellom kjønnene er et nullsumspill. At kampen for reell likestilling er noe menn får det verre av. At «likestillinga har gått for langt». At «snart er vi alle kvinnfolk, det er ikke lenger lov å være mann». Som om ikke menn også har alt å vinne på et samfunn der makt er likt fordelt. I stedet forsvarer patriarkatet seg ved å fornekte makta menn har: «Pornopung» beskriver kvinners seksuelle makt på menns bekostning. Ha-ha. Harald Eia mener sendeflatene på TV er kuppet av kvinner. Og når gutters dårligere prestasjoner i skolen skal forklares, er den mest nærliggende teorien som oftest at utdanningssystemet har blitt for «feminint» (hva var kjønnsfordelinga blant professorer i Norge, nå igjen?). At menn også har et og annet å tjene på frigjøring fra kjønnsrollene er ikke en like pop forklaringsmodell.

Patriarkatet er en elegant konstruksjon, sånn sett.  Solid. For hvert eneste skritt som tas for å bygge ned de formelle urettferdighetene mellom menn og kvinner, har en måttet ta mye av den samme kampen om igjen. Bevisbyrden har alltid ligget på kvinnene, og på de som mener at kvinner ikke er noen særlig eksepsjonelle, sårbare, irrasjonelle eller mindreverdige skapninger. Veien er ikke så lang fra argumentene mot kvinners stemmerett da, til debatten om selvbestemt abort for litt over tredve år siden – og til debatten om kjønnsnøytral verneplikt i år. Argumentet om at kvinner tar med seg «nye egenskaper» inn i forsvaret tror jeg ikke noe på. Men at verneplikten til nå har fungert som statens anerkjennelse av at maktbruk er noe menn skal drive med – at voldsmonopolet tilhører menn – det synes jeg er argument nok for å innføre den kjønnsnøytrale verneplikten.

Den beste måten vi kan hedre kvinnenes kamp for stemmeretten er å aldri bruke deres kamp som vår sovepute. Det at de vant, betyr ikke at vi ikke har mer vi må gjøre. For det er så mye som gjenstår. Å erkjenne det vil være den sterkeste markeringa av stemmerettsåret. Så kan vi spise kake, holde festtaler og ikke minst hylle de kvinnene som gjorde jobben for hundre år siden. Men jeg tror ikke Gina Krog heller ville vært særlig fornøyd om hun så hvordan vi alle er enige om det selvfølgelige i at kvinner skal ha stemmerett, men ikke er villige til å diskutere mekanismene som gjorde at kvinner ikke hadde stemmerett i første omgang. For de mekanismene lever i beste velgående. Gratulerer med dagen! Bruk den.

2Utfordring til Norges Fotballforbund

I morgen spiller Norge åpningskampen mot Israel i U21-EM i fotball. Jeg heier som alltid på Norge og ønsker spillerne masse lykke til! Vi har et knallgodt U21-lag som lover godt for framtida.

Årets U21-EM går av stabelen i Israel, som trass i sin geografiske plassering er med i UEFA. Da jeg var der for to uker siden var det EM-plakater så å si over alt.

Stadion i GazaPå bildet ser dere Mala’b Palestine, eller “Palestina stadion” på norsk. Den ble bombet 19. november i fjor. Mala’b Palestine var også hovedkvarteret til den paralympiske komiteen i Gaza. Vi kjørte forbi Mala’b Palestine da jeg var i Gaza for to uker siden, og jeg ba om å få stoppe og ta bilder. Dette er ikke førstegang fotballstadion bombes i Palestina, og det er heller ikke den eneste fotballbanen som er rasert.

Det palestinske landslaget hindres i å reise og spille kamper. Palestinske fotballspillere sitter i fengsel. Fotballpresident Yngve Hallen har tidligere sagt at han frykter at dette mesterskapet skal brukes i propagandaøyemed. Den frykten er velbegrunnet.

Jeg ber ikke spillerne på U21-landslaget om å boikotte turneringa. Jeg ønsker de all lykke til. Det er en fantastisk prestasjon å kvalifisere seg, og det skal bli gøy å følge kampene. Men jeg skulle ønske NFF tok seg tid til å arrangere en kort tur til Vestbredden, eller i det minste det okkuperte Øst-Jerusalem. Avstandene er så små i Israel og Palestina. Kontrastene enorme. Og spillerne bør få se skyggesiden: Det okkuperte Palestina og urettferdigheten palestinere utsettes for – fotballspillere inkludert. Det tar to timer. Tar dere utfordringa, NFF?

0Det normale

Alt blir etter hvert normalt. Det vanskelige er å være bevisst på nettopp det. Nå lever jeg som Stortingsrepresentant, og det er et merkelig, fartsfylt og utrolig privilegert liv. Glemmer jeg det, er jeg bortskjemt. Vi snakker mye om alt vi tar for gitt i Norge. Noe av det synes jeg bærer preg av moralisme, for mye av det som er så flott med landet vårt er jo ikke flaks, men et samfunn vi har bygd sammen. Men det er en kjerne av sannhet i det: Vi glemmer lett at vi er privilegerte.

Men det går også andre veien. Det jævlige blir også normalt. Det daglige livet som palestiner inneklemt mellom bosetninger befolket av mennesker som opptrer som om du ikke fins, blir normalt etter noen år. Ikke riktig, ikke hyggelig, ikke verdig, men hverdagslig. Å måtte søke normalitet i det unormale, det brutale og det urettferdige er noe av det mest menneskelige, men også mest nedverdigende en kan bli tvunget til å gjøre.

Kalandia15. mai markerte palestinerne Nakba. Det var demonstrasjoner og opptog i hele Palestina, og ved Damaskusporten i Jerusalem ble det mye bråk mellom palestinere og israelske bosettere. Ikke lenge etter de største demonstrasjonene reiste jeg fra Øst-Jerusalem til Ramallah på Vestbredden. For å komme dit må du passere den store grenseposten Kalandia, et grotesk byggverk som markerer et slags midtpunkt i muren som holder palestinerne innesperret.

Kalandia er en nedverdigelsesmaskin. Som regel går det greit å komme seg gjennom, men helt vilkårlig kan alt stenges, og hundrevis av mennesker blir stående i timesvis og vente mens de blir brølt til. Dette er ikke akkurat unikt, det er over 500 ulike sperringer og hindringer i det okkuperte Palestina, men Kalandia skiller det okkuperte Øst-Jerusalem fra Vestbredden, og er en viktig åre som ikke bare har stor symbolsk, men også helt praktisk og hverdagslig verdi. Tusenvis av mennesker forsinkes i hundretusenvis av arbeidstimer på vei til arbeid (om de er så heldige å ha et pass som lar de reise til Jerusalem). Jeg har måttet gå gjennom hele maskineriet en gang, midt på natta. Det var helt grunnleggende ydmykende å bli brølt til, siktet på, og hundset gjennom gitter og porter, bare fordi noen har bestemt at sånn skal det være. Jeg slipper å måtte gjøre det hver dag, hver uke.

Denne gangen glei drosjen jeg satt i helt uten problemer. På den andre siden hadde demonstrasjonene gitt seg, og det første vi så var en gjeng israelske soldater. De siktet på noe, og skjøt (formodentlig) gummikuler. Vi ble klamme i halsen av tåregass fra et stykke unna. Bilen tok en sving, og i saktegående trafikk var vi plutselig i skuddlinja mellom soldatene som skjøt og en gjeng palestinske smågutter som kasta stein og gjemte seg bak en haug. Jeg syntes situasjonen var mildt sagt spesiell. En kollega av meg tok bilder.

Men mest påfallende av alt med hele situasjonen var ikke skuddene og steinkastinga, men normaliteten. For drosjesjåføren som kjørte oss, en palestiner i femtiåra, lo godslig som om vi hadde vært vitne til en epleslang. Konfrontasjonen mellom en av verdens mektigste hærer og noen små gutter som ikke kjenner annet utløp for ydmykelsen enn å kaste noen småstein var ikke, der vi befant oss, et grotesk eksempel på en urettferdig og fullstendig asymmetrisk konflikt og okkupasjon. Det var hverdagen. Den var normal, og palestineren som kjørte oss så til og med sjarmen i det. Kanskje han så seg selv i de små guttene. De som aldri har kjent noe annet. De som opplever sperringene, soldatene, ydmykelsen og skytinga som normalitet.

Dette innlegget sto på trykk i VG 23. mai 2013

RSSTwitter

  • Could not connect to Twitter

Plateselskap